Klikni ovde za pomoć kod unosa

Upotreba internet-web servisa NBS

Jedan od permanentnih problema u evidenciji komitenata jeste dostupnost i tačnost podataka o njima. Lidder je i tu našao rešenje povezujući se sa internet-web servisom Narodne banke Srbije. NBS je omogućila da se preko interneta pristupi njenim podacima o svim pravnim licima u zemlji kako bi korisnici imali tačne podatke kao što su naziv, PIB, tekući računi. Lidder je tu mogućnost iskoristio na dva mesta, prvo kod pregleda šifarnika komitenata i drugo kod automatskog uvoza izvoda.
NAPOMENA: Pre početka upotrebe ovog servisa potrebno je instalirati digitalni sertifikat koji je izdat od strane NBS. Uputstvo za instalaciju digitalnog sertifikata možeš videti ovde.
Pregled šifarnika komitenata
Bilo da unosimo novog komitenta ili menjamo podatke već postojećem, uvek imamo mogućnost automatskog pristupa internet-web servisu NBS i preuzimanju tačnih podataka o istom. Ta mogućnost je dostupna kod unosa PIB-a, ako taj unos potvrdimo pritiskom na Ctrl+Enter. Tog trenutka se otvara forma za prikupljanje podataka (slika 1) i odmah se dobijaju traženi podaci: PIB, naziv, adresa i tekući računi (do 9 tekućih računa). Po pritisku na taster „Zatvori“ svi ti prikupljeni podaci će biti automatski upisani u podatke o komitentu a tebi preostaje da ih sa Enter-om potvrdiš i na kraju snimiš. Naravno, ako ne želiš da upišeš prikupljene podatke dovoljno je da pritisneš ESC i odustaneš od izmene.

(Slika 1)

 

U svakom trenutku, dok je otvorena forma za prikupljanje podataka, možeš izvršiti ponovno traženje podatka po bilo kom PIB-u ili tekućem računu, tako što u polje „PIB:“ uneseš isti i pritisneš na taster „Nađi po PIBu“ i ako takav PIB postoji biće nađen odgovarajući komitent. Isto važi i za pretraživanje po tekućem računu, uneseš račun i pritisneš „Nađi po računu“.

 

Automatski uvoz izvoda
Kod uvoza izvoda iz nekog EBank programa najveći problem je bio naći šifru kupca koji je platio ili dobavljača kome je plaćeno, pogotovu u novije vreme kad je postalo vrlo lako promeniti tekući račun firme ili otvoriti ih više i plaćati sa bilo koga. Sad više ni to nije problem koristeći Lidder-ovu vezu sa internet-web servisom NBS. Znači, kad sa komandom „G“, u ručnom nalogu za knjiženje, pozoveš opciju za automatsko preuzimanje izvoda dobićeš i pitanje „Da koristim NBS@internet za traženje dodatnih informacija?“ koje će ti omogućiti, ako potvrdno odgovoriš na njega, da sve probleme oko traženja i unosa komitenata umesto tebe reši Lidder. Potvrdnim odgovorom na pitanje o pristupu NBS počinje proces preuzimanja izvoda, i ako kod neke stavke ne može da, na osnovu tekućeg računa, odredi o kom komitentu se radi Lidder poziva u pomoć sajt NBS i po tom tekućem računu traži komitenta. Kad ga nađe, na ekranu dobijaš podatke o njemu. U tom trenutku mogu postojati dve situacije: prva da tog komitenta već imaš otvorenog u Lidder-u, ali nisi imao taj broj tekućeg računa, tada će se u polju „RB šifre u Lidderu“ naći šifra tok komitenta pod kojom si je otvorio, a tebi se daje mogućnost da pritiskom na taster „Dodaj tekuće račune“ automatsku ubaciš taj novi račun u njegove podatke (Slika 2). Druga situacija jeste da ti zapravo nemaš tog komitenta otvorenog u šifarniku, a to znaš po tome što su u polju „RB šifre u Lidderu“ upisane zvezdice (****) i što je dozvoljena upotreba tastera „Otvori u šifarniku“. Ako pritisneš taj taster Lidder će automatski otvoriti novog komitenta u šifarniku, ubaciti tu novu šifru u stav sa izvoda za knjiženje i nastaviti sa daljim preuzimanjem. Ovde postoji jedno upozorenje a to je: ako Lidder kod prikupljanja podataka sa sajta NBS kaže da ti nemaš to komitenta u svom šifarniku to znači da ga nije našao tražeći ga po PIB-u, zato ti moraš voditi računa o kom se to komitentu radi, odnosno moraš znati da li kod sebe imaš komitenata kojima nisi uneo PIB. Tako da ako si siguran da tog komitenta stvarno nema onda možeš dozvoliti Lidder-u da ga otvori, ali ako nisi siguran onda je bolje pritisnuti taster „Zatvori“ i ne dozvoliti Lidder-u da išta uradi, nego tu stavku izvoda uraditi ručno, sam pretraži šifarnik komitenata (kao što si i dosad radio dok nije bilo ove pomoći).

 

(Slika 2)

Kao što je već rečeno, od internet-web servisa Narodne banke Srbije dobijaju se: naziv firme, adresa, PIB i svi njeni tekući računi (Lidder automatski upisuje u šifarnik). Ostale podatke vezane za komitenta (kontakt, e-mail...) dodaješ naknadno.

 

Mogući problemi u radu i njihova rešenja:
Ukoliko je Lidder dao poruku kao na slici 3, onda ili si loše instalirao digitalni sertifikat ili ga uopšte nisi instalirao. Uputstvo za instalaciju možeš dobiti ovde.

Ukoliko je Lidder dao poruku kao na slici 4 ili 5 , onda nisi isključio opcije u internet exploreru što je objašnjeno ovde.

(Slika 3)

 

(Slika 4)

 

(Slika 5)