NIVELACIJA

NIVELACIJA ROBE NA MAGACINU VP

Nivelacija robe je promena cene. Uz svaku nivelaciju cena koju uradiš Lidder ti štampa i odluku za tu nivelaciju. Princip nivelisanja je jednostavan. Sve što je potrebno je da upišeš broj magacina na kome se nalazi roba koju nivelišeš, zatim uneseš šifru artikla i njegovu novu cenu.
Dokument, koji dobiješ, nosi oznaku NV i nalazi se u vrsti dokumenata br: 9.

Komande koje možeš koristiti su: 

U / Enter Unos nove stavke nivelacije.
Redosled unosa:
- Šifra artikla (POMOĆ KOD UNOSA ŠIFRE I KONTA)
- Količina
- Nova prodajna cena

 

B Brisanje stavke nivelacije.
Zadavanjem komande B, bićeš upitan za redni broj stavke iz dokumenta koju želiš da obrišeš iz nivelacije.
L Nivelisanje celog magacina koeficijentom.
Zadavanjem ove komande pokrećeš automatsko pravljenje stavki u nivelaciji (dakle samo pravljenje novih stavki dokumenta, ne i sam proces knjiženja nivelacije: to ćeš sam potvrditi na kraju). Nivelacija će biti popunjena stavkama tako da će ceo lager nekog magacina biti nivelisan koeficijentom koji zadaješ pre nego što Lidder krene u popunjavanje dokumenta.
- 'Nivelacija iz neke snimljene liste šifara?'. Ako na ovo pitanje odgovoriš "Da", dobićeš spisak filtera od kojih odabiraš koji hoćeš. Više informacija o filterima možeš videti ovde: PRAVLJENJE LISTE ŠIFARA
- 'Unesi poslednji broj, do koga si stigao:' (Redni broj artikla odakle počinje nivelisanje)
- 'Koeficijent za prodajnu cenu:'
- 'Samo roba od nekog određenog dobavljača?' Ako odgovoriš "Da", dobićeš polje za unos šifre dobavljača.
Pošto odrediš parametre za izradu nivelacije Lidder pretražuje kartice artikala i niveliše cene. U jednu listu nivelacije staje 250 stavki. Lidder, kad ispuni listu, a nije završio kompletno nivelisanje koje si mu zadao, ispisuje poruku: 'Nisam završio. Sledeći put počni od broja XXX.'
J Nivelacija celog magacina na cenovnik.
Zadavanjem ove komande pokrećeš automatsko pravljenje stavki u nivelaciji. Nivelacija će biti popunjena stavkama tako da će ceo lager nekog magacina biti nivelisan na dinarski cenovnik.
C Ažuriranje cenovnika na cene iz nivelacije.
Ovu komandu možeš koristiti tek nakon što uneseš sve stavke nivelacije, bilo da si ih unosio jednu po jednu - ručno ili nekom komandom koja sama popunjava nivelaciju po nekom principu. Komanda C se koristi za usaglašenje dinarskog cenovnika sa trenutnim novim cenama u nivelaciji, za one artikle koji su u nivelaciji.
Z Nivelisanje celog magacina na poslednju nabavku.
Zadavanjem ove komande pokrećeš automatsko pravljenje stavki u nivelaciji. Nivelacija će biti popunjena stavkama tako da će ceo lager nekog magacina biti nivelisan na poslednju nabavku, tj. na poslednju kalkulisanu prodajnu cenu - što se uvek dešava pri poslednjoj nabavci i to samo ako ima potrebe jer je moguće da poslednja nabavka bude ista kao prethodne sa kojih ima artikala na stanju pa nema potrebe nivelisati.
Pitanja koja ti Lidder postavlja su:
- 'Samo artikli iz neke liste šifara (filter)?'
- 'Nivelišeš samo artikle od određenog dobavljača?'
- 'Broj stavke od koje počinje nivelisanje:'
- 'Da uzmem u obzir nabavke od datuma ________ ?' (datum poslednje nabavke na koju želiš da nivelišeš).
Kada odgovoriš na sva pitanja Lidder će pretražiti artikle, dok ne popuni nivelaciju. Nivelaciju popuni i ponavljaj postupak, sve dok Lidder ne ispiše poruku da je završio sa nivelacijom svih artikala u magacinu.
S Nivelisanje celog magacina po bod - kursu.
Zadavanjem ove komande pokrećeš automatsko pravljenje stavki u nivelaciji. Nivelacija će biti popunjena stavkama tako da će ceo lager nekog magacina biti nivelisan na bodovnu cenu artikla pomnoženu najsvežijim unetim kursom.
Da bi sve ovo funkcionisalo, moraš odrediti cenu robe u bodovima koja na svakoj kartici artikla mora da postoji.
- 'Da prijavim ako ima robe sa cenom u bodovima koja je nula?'. Ako na ovo pitanje odgovoriš "Da", Lidder će te tokom pretraživanja obaveštavati koji su to artikli.
Sledeća pitanja su ista kao i kod prethodne komande za nivelisanje kompletnog lagera.
P Štampanje nivelacije.
Uz nivelaciju biće ti odštampana i odluka o toj nivelaciji cena.
I Štampanje popisne liste, sa stavkama iz nivelacije.
Ovom komandom možeš odštampati "popisnu listu" samo za one artikle koji su u tekućoj nivelaciji. Ovakva skraćena popisna lista služi onima koji žele da, formalno, do kraja ispoštuju proceduru pri nivelaciji u maloprodaji i da "pre nivelacije" urade i popis artikala koje nivelišu. Ovde pominjemo "formalno" zbog toga što se u praksi najčešće dešava da popisa zapravo nema.
K Knjiženje

Nivelacija komisionog magacina

Pošto si odabrao rad na nivelaciji, upiši konto komisionog magacina. Lidder će ti postaviti pitanje 'Nivelacija komisione robe?', na koje odgovaraš "Da". Zatim je potrebno da uneseš šifru dobavljača - komisionara, čiju robu nivelišeš. Dalji princip izrade nivelacije je isti, kao za robu sa redovnog magacina.
Da bi radio bilo šta sa komisionom moraš u opcijama za rad firme da definišeš 'Dozvoljena nabavka ili prodaja komisione (tuđe) robe'. Ovo je potrebno uraditi, jer sve što se tiče komisiona prolazi kroz vanbilansnu evidenciju.

See Also