KOMPENZACIJA - FORMULAR IZJAVE O KOMPENZACIJI - PREBIJANJU

Obrazac koji nudi Lidder je identičan propisanom obrascu koji se može kupiti u knjižari. Ovaj dokument, da bi po zakonu o finansijskom poslovanju bio ispravan, mora da ima specifikacije dužničko/poverilačkih obaveza komitenata kao i njihove saglasnosti, koje se potvrđuju pečatom i potpisom.
Rad sa kompenzacijom je jednostavan. Prvo što te Lidder pita je "Da li unosiš šifru komitenta (radi štampanja imena i adrese)?". Ako želiš da odštampaš prazan obrazac odgovorićeš odrično. A ako želiš da obrazac pošalješ nekoj firmi onda posle potvrdnog odgovora uneseš šifru komitenta. Sledeće pitanje je "Popunjavaš kompenzaciju?", što ti omogućava, ako potvrdno odgovoriš, da ručno popuniš obrazac i potom ga štampaš. Unos započinješ ENTERom a prelaz između poverilačke i dužničke kolone postižeš tasterom TAB ili strelicama. Izlaskom iz unosa, tasterom ESC, Lidder će te pitati za štampu. Ako si na pitanje "Popunjavaš kompenzaciju?" odgovorio odrično Lidder ti odmah daje mogućnost štampe praznog obrasca.

See Also