Klikni ovde za pomoć kod unosa

PORUDŽBENICA - FORMULAR PORUDŽBENICE

Porudžbenica je dokument koji se može odštampati sa imenom i adresom komitenta, kome je treba poslati. To je samo obrazac porudžbenice koji se može popunjavati, štampati, pamtiti i poslužiti za direktnu izradu kalkulacije na osnovu porudžbenice ako se porudžbenica ostvari u celosti.
Po ulasku u porudžbenicu Lidder pita za robno analitički konto, tj. magacin/prodavnicu za koju se radi porudžbenica, a potom postavlja pitanje 'Učitavaš neku porudžbenicu (n=nova)?', ako imaš snimljenih porudžbenica. Ako odgovoriš sa "Da" sledeće što je potrebno je da odabereš već snimljenu porudžbenicu u kojoj su svi detalji. Ako si na postavljeno pitanje odgovorio "Ne", podrazumeva se da će se otvoriti nova porudžbenica i po odabiru stavki robe 'zvezdicom' odabiraš količinu, Lidder zna za cenu, i samim tim si napravio porudžbenicu koju možeš po izlasku iz iste snimiti. Menjanje zaglavlja se vrši sa M u kome se može menjati: broj, datum, dobavljač, mesto isporuke, način plaćanja. Komandom enter se upisuju stavke. Na ekranu će biti obrazac koji možeš da snimaš, učitavaš, menjaš.
Kopiranje porudžbenice u kalkulaciju se postiže komandom Shift+C iz kalkulacije gde se onda dobija mogućnost izbora porudžbenice sa koje hoćeš da prepišeš stavke u kalkulaciju.